11-12 Yaş Grubu Örnek Görev 1

Görev adı: Su desteği
Yaş: 11-12
Zorluk: Orta
Kategori: Yapısal 

Bilge kunduz, elma ağacını sulamak için bir boru hattı sistemi inşa etmiştir.

İfadeler, doğru veya yanlış olabilen dört değişkenden oluşmaktadır: A, B, C, D. Eğer bir anahtar açıksa değişken doğrudur, kapalı ise değişken yanlıştır. Buna göre, hangi durumda elma ağacına su ulaşır?

ornek_soru

A) A = yanlış, B = doğru, C = yanlış, D = yanlış
B) A = doğru, B = doğru, C = yanlış, D = yanlış
C) A = doğru, B = yanlış, C = yanlış, D = doğru
D) A = yanlış, B = yanlış, C = yanlış, D = doğru

Çözüm:

A: B açık ve A kapalı olduğundan doğru cevap A’dır ve su ağaca gelir.
B: A açık olduğu için, B’den gelen su A’dan doğrudan aşağıya iner.
C: B kapalı olduğu, sol taraftan gelen su bulunmamaktadır. C kapalı olduğu için, sağ taraf da engellenmiştir.
D: B kapalı olduğundan, sol taraftan gelen su bulunmamaktadır. C kapalı olduğu için, sağ taraf da engellenmiştir.

Bu soru enformatik konusu ile ilgilidir. Çünkü bilgisayar programlarında veri yapıları süreci, gerçek hayatı modellemektedir. Bu soruda da, anahtarlar açık ya da kapalı olarak değişkenleri temsil etmiştir.