Bilgi İşlemsel Düşünme Becerilerinin Disiplinlerarası Yaklaşım İle Öğretimi

“Bilgi İşlemsel Düşünme Becerilerinin Disiplinlerarası Yaklaşım İle Öğretimi Kitabı ve Etkinlik Kitabı” MEB Öğretmen Kitaplığı’nda yayınlandı.


Bilgi İşlemsel Düşünme Becerisinin Disiplinlerarası Yaklaşım ile Öğretimi Kitabı:
http://ogretmen.meb.gov.tr/kitap/bilgiislemsel1/

Bilgi İşlemsel Düşünme Becerisinin Disiplinlerarası Yaklaşım İle Öğretimi Etkinlik Kitabı 1-2-3-4. Seviye:
http://ogretmen.meb.gov.tr/kitap/bilgiislemsel2/