Görevlerin Puanlanması

Etkinlikte puanlama nasıl yapılıyor?

  • Zorluk derecesi kolay olan görevler 6 puan, orta zorluk derecesindeki görevler 9 puan ve zor olan görevler ise 12 puan olarak hesaplanacaktır.
  • Bir etkinlikte alınabilecek en yüksek puan 135’tir.
  • Soruların zorluk derecesine göre puanlama yapılmaktadır.
Zorluk Derecesi Doğru Yanlış Boş
Kolay +6 puan -2 puan 0 puan
Orta +9 puan -3 puan 0 puan
Zor +12 puan -4 puan 0 puan