Neden Bilge Kunduz?

Kunduz, kökeni Litvanya dilinde “Bebras” olan ve “kunduz” manasına gelen kelimenin Türkçe kullanımıdır. Uluslararası enformatik etkinlik fikri, öğrencilere enformatiği öğretme konusunda yapılan bir tartışma üzerine 2003 yılında Vilnius Üniversitesi’nden Prof. Dr. Valentina Dagiene tarafından ortaya atılmıştır.

Kunduz’un etkinlik sembolü olarak seçilmesinin nedeni, kunduzların gerçek hayatta hedefine ulaşmak için yoğun çaba göstermeleri ve çalışkan olmalarıdır. Kunduz kelimesinin önüne eklenen “Bilge” kavramı kunduzların özelliklerini daha iyi ifade etmek amacıyla çalışma grubu tarafından eklenmiştir.