Öğrenciler İçin

Bilge Kunduz etkinliğinin amacı nedir?

Bilge Kunduz, bilgisayar bilimini ve bilgi işlemsel düşünmeyi her yaştan öğrenciye öğretmek amacı ile oluşturulmuş uluslararası bir etkinliktir.

Bilgi işlemsel düşünme ne demektir?

Bilgi işlemsel düşünme, genel olarak bilgisayar programı yazmak için gereken problem çözme becerilerinin ve tekniklerinin kullanımıdır. Bu teknikler arasında görevleri parçalara bölerek çözme, algoritma tasarımı, desen tanıma, desen genelleme ve soyutlama gibi beceriler yer almaktadır.

Bu etkinliğe nasıl katılabilirim?

Bilge Kunduz Etkinliğine bireysel olarak katılım söz konusu değildir. Etkinliğe katılmak isteyen öğrencilerin, okullarında bulunan Bilge Kunduz Koordinatörü ile iletişime geçmeleri gerekmektedir.

Etkinlik süreci nasıl gerçekleşiyor? 

Etkinliğe internet bağlantısı olan bir bilgisayar kullanarak okuldan çevrimiçi olarak katılabilirsiniz. Öğrencilerin bilgisayar, programlama veya bilişim konusunda herhangi bir ön bilgiye sahip olmalarına gerek yoktur.

Bilge Kunduz etkinliğinde, çözülmesi gereken 15 görev bulunmaktadır. Kolay, orta ve zor olmak üzere üç farklı zorluk derecesinde ve her bir zorluk derecesinde beş soru olmak üzere görevler sunulmaktadır. Öğrenciler görevleri başarılı olarak tamamladıkça, görevlerin zorluk derecesi değişerek ekrana gelmektedir.

Görevleri çözebilmek için hesap makinası, kağıt ve kalem kullanımına izin verilecektir.

Etkinlikte puanlama nasıl yapılıyor?

  • Zorluk derecesi kolay olan görevler 6 puan, orta zorluk derecesindeki görevler 9 puan ve zor olan görevler ise 12 puan olarak hesaplanacaktır.
  • Bir etkinlikte alınabilecek en yüksek puan 135’tir.
  • Soruların zorluk derecesine göre puanlama yapılmaktadır.
Zorluk Derecesi Doğru Yanlış Boş
Kolay +6 puan -2 puan 0 puan
Orta +9 puan -3 puan 0 puan
Zor +12 puan -4 puan 0 puan

Etkinlik sonuçlarını nasıl öğreneceğim?

Bilge Kunduz etkinliğinden bir hafta sonra, koordinatörler etkinlik sonuçlarını öğrenciler ile paylaşacaktır. Ekinliği tamamlayan her öğrenci için özel olarak tasarlanmış katılım belgesi elektronik belge olarak verilecektir.

Bu etkinlik bana neler kazandıracak?

  • Etkinlik sonunda katılım belgesi alabilirsiniz.
  • Görevleri tamamlarken eğlenebilirsiniz.
  • Derinlemesine düşünme sürecini deneyimleyebilirsiniz.
  • Problemlere farklı bakış açıları ile çözüm üretme konusunda uygulama yapabilirsiniz.
  • Enformatik konusu ile ilgili yeteneğinizi test edebilirsiniz.